070 576 9999

Tổng hợp tất cả các căn Vista verde đang sang nhượng 28/06/2021 – Căn nào cũng có. Lh 070 576 9999 BDS Thủ Thiêm Sài Gòn tại B,3a.02 Feliz en Vista. Web canhovistaverde.com
Căn 1PN [8 căn đang bán]
Tháp T2 | 52m2 | Full nội thất | 3.090 tỷ
Tháp T2 | 54m2 | Full nội thất | 3,150 tỷ
Tháp T1 | 52m2 | Full nội thất | 3,200 tỷ
Tháp T1 | 52m2 | Full nội thất | 3,150 tỷ
Tháp T1 | 60m2 | Full nội thất | 3,200 tỷ
Tháp T1 | 60m2 | Full nội thất | 3,300 tỷ
Tháp Orchid | 62m2 | Full nội thất | 3,300 tỷ
Tháp Orchid | 62m2 | Full nội thất | 3,400 tỷ
———————————————–
Căn 2PN [10 căn đang bán]
Tháp T1 | 82m2 | Full nội thất | 4,470 tỷ
Tháp T2 | 82m2 | Full nội thất | 4,379 tỷ
Tháp T2 | 89m2 | Full nội thất | 4,450 tỷ
Tháp T2 | 90m2 | Bàn giao thô | 4,650 tỷ
Tháp T1 | 89m2 | Full nội thất | 4,800 tỷ
Tháp T2 | 98m2 | Full nội thất | 5,300 tỷ
Tháp Lotus | 90m2 | Nội thất CB | 4,700 tỷ
Tháp Lotus | 90m2 | Full nội thất | 4,800 tỷ
Tháp Orchid | 88m2 | Full nội thất | 4,900 tỷ
Tháp Orchid | 96m2 | Full nội thất | 5,200 tỷ
———————————————–
Căn 2PN Duplex [8 căn đang bán]
Tháp T1 | 101m2 | Full nội thất | 4,900 tỷ
Tháp T1 | 96m2 | Full nội thất | 5,000 tỷ
Tháp T2 | 86m2 | Full nội thất | 5,000 tỷ
Tháp T1 | 130m2 | Full nội thất | 7,200 tỷ
Tháp T2 | 86m2 | Bàn giao thô | 5,300 tỷ
Tháp T2 | 130m2 | Bàn giao thô | 6,900 tỷ
Tháp T2 | 96m2 | Full nội thất | 5,100 tỷ
Tháp Lotus | 96m2 | Full nội thất | 5,150 tỷ
———————————————–
Căn 3PN [9 căn đang bán]
Tháp T1 | 118m2 | Full nội thất | 6,500 tỷ
Tháp T2 | 118m2 | Full nội thất | 6,700 tỷ
Tháp T2 | 118m2 | Full nội thất | 6,400 tỷ
Tháp T1 | 130m2 | Full nội thất | 6.900 tỷ
Tháp Orchid | 137m2 | Full nội thất | 7,900 tỷ
Tháp Orchid | 137m2 | Full nội thất | 8,000 tỷ
Tháp Orchid | 136m2 | Nội thất CB | 8,000 tỷ
Tháp Lotus | 139m2 | Nội thất CB | 7,400 tỷ
Tháp Lotus | 139m2 | Full nội thất | 7,270 tỷ
———————————————–
Căn 3PN Duplex [6 căn đang bán]
Tháp T1 | 76m2 | Full nội thất | 4,200 tỷ
Tháp T1 | 182m2 | Full nội thất | 9,200 tỷ
Tháp T2 | 182m2 | Full nội thất | 12,000 tỷ
Tháp Lotus | 162m2 | Bàn giao thô | 7,500 tỷ
Tháp Lotus | 162m2 | Full nội thất | 8,500 tỷ
Tháp Lotus | 162m2 | Full nội thất | 8,600 tỷ
—————————————————-
Căn 4PN [4 căn đang bán]
Tháp Lotus | 216m2 | Full nội thất | 12,300 tỷ
Tháp Lotus | 216m2 | Full nội thất | 12,500 tỷ
Tháp Orchid | 204m2 | Nội thất CB | 12,000 tỷ
Tháp Orchid | 204m2 | Nội thất CB | 12,500 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.